Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibilityכנרת זמורה דביר | סדרת עת לעשות ועת לתקן

סדרת עת לעשות ועת לתקן

מורשת לכיתות ז-ח

הסדרה מפגישה תלמידים עם תכנים שהם חלק מובהק מזהותם ומציע למידה והעמקה בגווניה של הזהות היהודית־ישראלית בעולם משתנה.