Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibilityכנרת זמורה דביר | פשוט חשבון ו

פשוט חשבון ו

כרך שני

מתמטיקה לכיתה ו


חלק מסדרת
כתיבה
שרה הוכנר, איריס בליזובסקי, רינה חזון, ניצה רוזנבלום, ד"ר רינה גפני, ד"ר איריס רוזנטל, הדסה גינת, אביבה פשחור, דיצה בונפיאל, טלי דגן
ייעוץ
ד"ר רותי שטיינברג, ד"ר מיכאל קורן
מספר אישור
2728
צפייה בספרלרכישת ספר דיגיטלי באתר קלאס-אילרכישת ספר דיגיטלי באתר
קלאסוס
להזמנת ספר מודפס

תכנים למורה

מדריך למורה
אודות המדריך למורה:
  1. פריסות תכנית עבודה שנתית.
  2. הצעות לדרכים מגוונות להפעלות כיתה ולמבנה של שיעור.
  3. הצעות לפתיחות שיעור, לדיון מתמטי.
  4. פעילויות חווייתיות הכוללות משימות הדורשות חשיבה ותרגול מגוון.
  5. הצעות לשיעורי בית.
  6. דגש על עבודה עם כיתה הטרוגנית וקידום כל הילדים.
  7. מגוון פעילויות הערכה.
יחידה 1
פתיח
שברים (א)
יחידה 3
פתיח
שברים (ב)
יחידה 5
פתיח
שברים (ג)
יחידה 10
פתיח
חילוק מספר עשרוני במספר שלם
יחידה 11
פתיח
חילוק מספר עשרוני במספר עשרוני
יחידה 13
פתיח
מספר עשרוני מחזורי
יחידה 20
פתיח
היקף המעגל
יחידה 21
פתיח
שטח העיגול (א)
יחידה 22
פתיח
שטח העיגול (ב)
יחידה 25
פתיח
חילוק שבר בשבר (א)
יחידה 26
פתיח
חילוק שבר במספר שלם
יחידה 27
פתיח
חילוק שבר בשבר (ב)
יחידה 28
פתיח
חילוק בשברים