Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibilityכנרת זמורה דביר | פשוט חשבון ג

פשוט חשבון ג

כרך שלישי

מתמטיקה לכיתה ג


חלק מסדרת
כתיבה
שרה הוכנר, איריס בליזובסקי, רינה חזון, ניצה רוזנבלום, ד"ר רינה גפני, ד"ר איריס רוזנטל, הדסה גינת, אביבה פשחור, דיצה בונפיאל, טלי דגן
ייעוץ
ד"ר רותי שטיינברג, ד"ר מיכאל קורן
מספר אישור
2247
צפייה בספרלרכישת ספר דיגיטלי באתר קלאס-אילרכישת ספר דיגיטלי באתר
קלאסוס
להזמנת ספר מודפס

תכנים למורה

מדריך למורה
אודות המדריך למורה:
  1. פריסות תכנית עבודה שנתית.
  2. הצעות לדרכים מגוונות להפעלות כיתה ולמבנה של שיעור.
  3. הצעות לפתיחות שיעור, לדיון מתמטי.
  4. פעילויות חווייתיות הכוללות משימות הדורשות חשיבה ותרגול מגוון.
  5. הצעות לשיעורי בית.
  6. דגש על עבודה עם כיתה הטרוגנית וקידום כל הילדים.
  7. מגוון פעילויות הערכה.
יחידה 5
פתיח
חיבור וחיסור במספרים גדולים
יחידה 13
פתיח
כפל וחילוק (א)
יחידה 14
פתיח
כפל וחילוק (ב)
יחידה 15
פתיח
כפל וחילוק (ג)
יחידה 20
פתיח
סיבוב
יחידה 24
פתיח
שיקוף, הזזה וסיבוב
יחידה 26
פתיח
כפל במספרים גדולים
יחידה 31
פתיח
חילוק במספרים גדולים (א)
יחידה 34
פתיח
חילוק במספרים גדולים (ב)
יחידה 35
פתיח
שברים (א)
יחידה 36
פתיח
שברים (ב)
יחידה 37
פתיח
שברים (ג)
יחידה 39
פתיח
שברים (ד)