Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שערים ללימוד היסטוריה - יוון ורומא

היסטוריה לכיתה ו


חלק מסדרת
כתיבה
ד"ר שלהבת אופיר, אלון גלעד
ייעוץ
יובל קוברסקי, ד"ר יעל בן שלום וילפנד, ד"ר יפעת פלג
מספר אישור
2728

תכנים לתלמיד/ה

לספר זה לא נלווים תכנים דיגיטליים לתלמיד/ה.

תכנים למורה

מדריך למורה
אודות המדריך למורה:

המדריך למורה כולל כלים שמטרתם לסייע למורה ללמד באופן משמעותי וחווייתי:

  • הצעות לשיעורים
  • מגוון מטלות וסדנאות חווייתיות.
  • הצעות לסיורים.
  • הפנייה לסרטים וסרטונים ועוד.
  • מגוון הצעות לפעילויות לימודיות בטקסטים שהספר דן בהם.