Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

פשוט לחשוב חשבון ב - חלק רביעי - גיאומטריה

מתמטיקה לכיתה ב


חלק מסדרת
כתיבה
שרה הוכנר, איריס בליזובסקי, רינה חזון, ניצה רוזנבלום, ד"ר רינה גפני, ד"ר איריס רוזנטל, הדסה גינת, אביבה פשחור, דיצה בונפיאל, טלי דגן
ייעוץ
ד"ר רותי שטיינברג, ד"ר מיכאל קורן
מספר אישור
2773

תכנים לתלמיד/ה

יחידה 8
פתיח
גופים
יחידה 12
פתיח
גליל וחרוט
יחידה 13
פתיח
פירמידה
יחידה 18
פתיח
מדידות שטח
יחידה 25
פתיח
הזזה
יחידה 30
פתיח
מדידות משקל (א)
יחידה 31
פתיח
מדידות משקל (ב)

תכנים למורה

מדריך למורה
אודות המדריך למורה:
  1. פריסות תכנית עבודה שנתית.
  2. הצעות לדרכים מגוונות להפעלות כיתה ולמבנה של שיעור.
  3. הצעות לפתיחות שיעור, לדיון מתמטי.
  4. פעילויות חווייתיות הכוללות משימות הדורשות חשיבה ותרגול מגוון.
  5. הצעות לשיעורי בית.
  6. דגש על עבודה עם כיתה הטרוגנית וקידום כל הילדים.
  7. מגוון פעילויות הערכה.