Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

פשוט לחשוב חשבון א - חלק שני

מתמטיקה לכיתה א


חלק מסדרת
כתיבה
שרה הוכנר, איריס בליזובסקי, רינה חזון, ניצה רוזנבלום, ד"ר רינה גפני, ד"ר איריס רוזנטל, הדסה גינת, אביבה פשחור, דיצה בונפיאל, טלי דגן
ייעוץ
ד"ר רותי שטיינברג, ד"ר מיכאל קורן
מספר אישור
2773

תכנים לתלמיד/ה

יחידה 1
פתיח
מספרים מ-10 עד 20
יחידה 3
פתיח
מקטן לגדול
יחידה 3א
פתיח
חיבור עם 10
יחידה 4
פתיח
כמה עולה אחד?
יחידה 6
פתיח
זוגי אי-זוגי
יחידה 7
פתיח
פותרים בעיות חיסור
יחידה 7א
פתיח
הקשר בין חיבור וחיסור
יחידה 8
פתיח
חיבור
יחידה 9
פתיח
מניית המשך (א)
יחידה 9א
פתיח
מניית המשך (ב)
יחידה 12
פתיח
מספרים תאומים
יחידה 14
פתיח
חוק החילוף
יחידה 15
פתיח
חיבור וחיסור עד 20
יחידה 17
פתיח
חנות צעצועים
יחידה 17א
פתיח
חיסור ממספרים גדולים מ-10
יחידה 18
פתיח
צורות גדלות / חוקיות
יחידה 20
פתיח
חיבור וחיסור
יחידה 20א
פתיח
חיבור מעל 10 (א)
יחידה 20ב
פתיח
חיבור מעל 10 (ב)
יחידה 21
פתיח
כמה כסף?

תכנים למורה

מדריך למורה
אודות המדריך למורה:
  1. פריסות תכנית עבודה שנתית.
  2. הצעות לדרכים מגוונות להפעלות כיתה ולמבנה של שיעור.
  3. הצעות לפתיחות שיעור, לדיון מתמטי.
  4. פעילויות חווייתיות הכוללות משימות הדורשות חשיבה ותרגול מגוון.
  5. הצעות לשיעורי בית.
  6. דגש על עבודה עם כיתה הטרוגנית וקידום כל הילדים.
  7. מגוון פעילויות הערכה.