Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

פשוט לחשוב חשבון א - חלק שלישי

מתמטיקה לכיתה א


חלק מסדרת
כתיבה
שרה הוכנר, איריס בליזובסקי, רינה חזון, ניצה רוזנבלום, ד"ר רינה גפני, ד"ר איריס רוזנטל, הדסה גינת, אביבה פשחור, דיצה בונפיאל, טלי דגן
ייעוץ
ד"ר רותי שטיינברג, ד"ר מיכאל קורן
מספר אישור
2773

תכנים לתלמיד/ה

יחידה 7
פתיח
מספרים עד 100
יחידה 7א
פתיח
חיבור בעשרת השנייה (א)
יחידה 9
פתיח
חיבור בעשרת השנייה (ב)
יחידה 13
פתיח
כפל (א)
יחידה 14
פתיח
כפל (ב)
יחידה 15
פתיח
כפל (ג)
יחידה 17
פתיח
כפל (ד)
יחידה 19
פתיח
חיבור וחיסור עד 20 (א)
יחידה 20
פתיח
חיבור וחיסור עד 20 (ב)
יחידה 24
פתיח
חילוק (א)
יחידה 26
פתיח
חילוק (ב)

תכנים למורה

מדריך למורה
אודות המדריך למורה:
  1. פריסות תכנית עבודה שנתית.
  2. הצעות לדרכים מגוונות להפעלות כיתה ולמבנה של שיעור.
  3. הצעות לפתיחות שיעור, לדיון מתמטי.
  4. פעילויות חווייתיות הכוללות משימות הדורשות חשיבה ותרגול מגוון.
  5. הצעות לשיעורי בית.
  6. דגש על עבודה עם כיתה הטרוגנית וקידום כל הילדים.
  7. מגוון פעילויות הערכה.