Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibilityכנרת זמורה דביר | פשוט חשבון ג

פשוט חשבון ג

כרך שני

מתמטיקה לכיתה ג


חלק מסדרת
כתיבה
שרה הוכנר, איריס בליזובסקי, רינה חזון, ניצה רוזנבלום, ד"ר רינה גפני, ד"ר איריס רוזנטל, הדסה גינת, אביבה פשחור, דיצה בונפיאל, טלי דגן
ייעוץ
ד"ר רותי שטיינברג, ד"ר מיכאל קורן
מספר אישור
2247
צפייה בספרלרכישת ספר דיגיטלי באתר קלאס-אילרכישת ספר דיגיטלי באתר
קלאסוס
להזמנת ספר מודפס

תכנים למורה

מדריך למורה
אודות המדריך למורה:
  1. פריסות תכנית עבודה שנתית.
  2. הצעות לדרכים מגוונות להפעלות כיתה ולמבנה של שיעור.
  3. הצעות לפתיחות שיעור, לדיון מתמטי.
  4. פעילויות חווייתיות הכוללות משימות הדורשות חשיבה ותרגול מגוון.
  5. הצעות לשיעורי בית.
  6. דגש על עבודה עם כיתה הטרוגנית וקידום כל הילדים.
  7. מגוון פעילויות הערכה.
יחידה 2
פתיח
זוויות
יחידה 6
פתיח
חוק הפילוג בכפל (א)
יחידה 8
פתיח
חוק הפילוג בכפל (ב)
יחידה 9
פתיח
חוק הפילוג בכפל (ג)
יחידה 11
פתיח
סדר פעולות חשבון (א)
יחידה 13
פתיח
סדר פעולות חשבון (ב)
יחידה 19
פתיח
כפל בעשרות שלמות
יחידה 20
פתיח
כפל בטור (עם פילוג)
יחידה 26
פתיח
משולשים לפי צלעות ולפי זוויות
יחידה 27
פתיח
כפל וחילוק - כפל עם נעלם
יחידה 28
פתיח
חילוק
יחידה 30
פתיח
חילוק עם שארית
יחידה 35
פתיח
חיסור בטור