Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מסע מדע א

מדעים לכיתה א


חלק מסדרת
כתיבה
ד"ר שרה קלצ'קו, יונה זילברמן, בתיה אתר
מספר אישור
2811

תכנים לתלמיד/ה

עמ' 13
מצגת
פירות הדר
עמ' 24-23
מצגת
חוש הריח
עמ' 58
מצגת
תצפית בקרקע
עמ' 60
מצגת
תצפית בקרקע יבשה ובקרקע רטובה
עמ' 78
מצגת
מים בתפוח אדמה
עמ' 80-79
מצגת
הנבטת זרעי שעועית
עמ' 89
מצגת
תצפית בעלי שלכת
עמ' 107
מצגת
בניית מד גשם
עמ' 161
מצגת
תצפית בבצל
עמ' 220
מצגת
מים באגס

תכנים למורה

מדריך למורה
אודות המדריך למורה:
  1. מבוא ובו קוים מנחים לכתיבת ספר התלמיד, הערות כלליות על ארגון הספר והקשר בין התכנים הנלמדים בו לסטנדרטים.
  2. דפי העשרה בשני נושאים: מה בין ניסוי לתצפית, הדרכה לקריאה מונחית של הטקסטים.
  3. חומרי עזר להוראת הנושאים הנלמדים בפרק.
עמ' 18-17
אחר
חמשת החושים
עמ' 51 והלאה
אחר
עונות השנה