Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibilityכנרת זמורה דביר | ספרי לימוד
ספרי לימוד איכותיים
 לכיתות א עד יב,

מהוצאת הספרים הגדולה בישראל.

למידה היברידית

אתר זה הוקם כדי לאפשר למורים ולתלמידים למידה מרחוק באופן נוח ומתקדם, בהלימה לדרישות משרד החינוך. מרבית ספרי הלימוד שלנו הועלו לאתר בפורמט של ספרים דיגיטליים נוחים במיוחד לקריאה, וספרים נוספים יועלו בהמשך. בנוסף, העלינו לאתר מצגות לימודיות, מדריכים למורה (מד"לים), ותכנים נוספים. כהוצאת הספרים הגדולה ביותר בישראל, אנו פועלים כל הזמן להתחדש למענכם.

אודותינו

חטיבת ספרי הלימוד של כנרת זמורה דביר מוציאה לאור ספרי לימוד במגוון מקצועות, לכיתות א עד יב, ועזרים משלימים כגון חוברות עבודה, פעילויות מקוונות, מדריכים למורה ועוד. כהוצאה לאור הגדולה בארץ ומהוותיקות שבהן, אנו מקפידים מאוד על איכות הספרים ונראותם, תוך מתן דגש רב על היותם צבעוניים וידידותיים לתלמידים ולמורים. בנוסף, אנו מעמידים לרשותכם תמיכה לאורך כל שנת הלימודים באמצעי הקשר שבתחתית העמוד, ללא עלות. הספרים הדיגיטליים ניתנים לרכישה באתר ספרשת ובאתר קלספר-קלאסוס. למורים הספרים הדיגיטליים ניתנים ללא עלות.